ai.rs blog

Artificial Intelligence – Technology Blog

Tag sion net

Unapređenje kolaboracije uz Jabra proizvode

Posredstvom kompanije Sion Net imali smo prilike da u realnom okruženju testiramo uređaje koji olakšavaju kolaboraciju zaposlenih i lakšu komunikaciju u okviru virtuelnih timova. Česta geografska disperzija učesnika u kolaboraciji nameće korišćenje hardvera i alata koji omogućavaju ovu vrstu komunikacije. Na nedavno održanoj konferenciji na temu Unified Communications kompanije Jabra – GN Netcom i Sion Net predstavile su tehnologiju objedinjenih komunikacija a u okviru praktičnih demonstracija predstavljeni načini na koji

Continue reading…

Jabra and Plantronics Bluetooth mobile headsets

We realized that with frequent changes of various smartphone devices and testing periods with new phones we are really strict considering the Bluetooth mobile headsets. Our team is using Jabra and Plantronics for quite a while now (since 2007 that is). We did not had a reason to change them, they work perfectly with every new smartphone model out there. But, there must be some improvements ? So we gathered

Continue reading…