Unapređenje kolaboracije uz Jabra proizvode

Posredstvom kompanije Sion Net imali smo prilike da u realnom okruženju testiramo uređaje koji olakšavaju kolaboraciju zaposlenih i lakšu komunikaciju u okviru virtuelnih timova. Česta geografska disperzija učesnika u kolaboraciji nameće korišćenje hardvera i alata koji omogućavaju ovu vrstu komunikacije. Na nedavno održanoj konferenciji na temu Unified Communications kompanije Jabra – GN Netcom i Sion Net predstavile su tehnologiju objedinjenih komunikacija a u okviru praktičnih demonstracija predstavljeni načini na koji

Continue reading…