ai.rs blog

Artificial Intelligence – Technology Blog

Samsung firmver u pokretu “SamyGo”

SamyGoSamsungFirmwareZa gikove sa diplomom iz kompjuterskih nauka, ili samo za one hrabrije, nabasali smo na zanimljiv projekat. Skorašnji niz Samsungovih firmvera za televizore je baziran na Linux jezgru (GPL), što otvara nove mogućnosti za hakovanje pomenutih firmvera. Sa malo veština reverznog inženjeringa, i nakon što su promenili zvaničnu verziju firmvera u heks-editoru, SamyGo programeri su ubacili telnet daemon prilikom butovanja tako da možete da koristite alternativni firmver za svoj Samsung TV. Lepo je kada ste u mogućnosti da pingujete svoj TV i preuzmete punu kontrolu nad njim.

Više informacija možete da nađete na SamyGo stranici ili na wiki stranici projekta.


Scan to read
Scan the QR Code
QR Code Generator
Be Sociable, Share!