ai.rs blog

Artificial Intelligence – Technology Blog

Tag firmware

Nokia N900 dobila novi Maemo PR1.1

Nokia je nedavno objavila prvi veliki update za model N900. Neka od najvažnijih poboljšanja uključuju podršku za Microsoft Exchange i ispravke problema sa pojedinim Bluetooth slušalicama. Kompletan spisak promena pogledajte ovde. Dodatne informacije nalaze se ovde. Za sve one koji su zainteresovani da uređaj flešuju umesto primene over-the-air upgrade pratite sledeće uputstvo Uskoro više informacija o ovoj platformi i mogućnostima modela N900. Izvor: maemo.org

Nokia N900 Maemo PR1.1 released

It is another happy day for Maemo 5 users. Nokia has released the first major update for the Nokia N900. Some of the most important fixes include Microsoft Exchange Server 2003 support and solved problems with bluetooth handsfree. Complete changelog can be found here. More info here. For those willing to go flashing instead of update over the air: Global, USA and MENA images are available. Check out the instructions

Continue reading…

Samsung firmver u pokretu “SamyGo”

Za gikove sa diplomom iz kompjuterskih nauka, ili samo za one hrabrije, nabasali smo na zanimljiv projekat. Skorašnji niz Samsungovih firmvera za televizore je baziran na Linux jezgru (GPL), što otvara nove mogućnosti za hakovanje pomenutih firmvera. Sa malo veština reverznog inženjeringa, i nakon što su promenili zvaničnu verziju firmvera u heks-editoru, SamyGo programeri su ubacili telnet daemon prilikom butovanja tako da možete da koristite alternativni firmver za svoj Samsung

Continue reading…

Samsung firmware on the Go “SamyGo”

For the geeks with computer science degree or just brave enough, we have stumbled upon interesting project. The recent set of Samsung TV Firmwares is based on Linux core (GPL), which enabled new perspective on hacking Samsung TV firmware. With some reverse engineering skills, after changing an official version of the firmware in a hex editor, SamyGo programmers , enabled  telnet daemon at boot time so you can use alternative firmware

Continue reading…