Telekom Srbija za digitalnu riznicu Hilandara

10. decembra 2010. godine je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti predstavljen projekat „Telekom Srbija za digitalnu riznicu Hilandara“ čime će se bogato kulturno nasleđe Hilandara sačuvati u elektronskoj formi, učiniti dostupnim naučnoj, ali i široj javnosti u ostaviti kao zalog za buduće generacije. Podrška kompanije Telekom Srbija u vidu informatičke i telekomunikacione opreme za manastir Hilandar i njegovu zadužbinu, dala je novi podstrek projektu digitalizacije hilandarskog blaga i na

Continue reading…